Välj akvarium för dina fiskar

Att välja rätt akvarium till dina fiskar kan vara krångligt. Hur många liter ska den rymma och vilken färg ska ramen ha? Vissa fiskar behöver mer utrymme än andra och det är viktigt att tänka på om det finns tillräckligt med utrymme i hemmet.

Akvariefiskar

Fiskar är bland de vanligaste husdjuret i det svenska hushållet. Fiskar ses som ett enkelt husdjur men det är ett större ansvar än vad du tror. Det är en stor skillnad mellan fisk och fisk och behov är olika beroende på art. Fisken kan uppleva både smärta och stress så det är extra viktigt att den får en bra yta att röra sig på och nyttig mat att äta. Eftersom fiskar lever i grupp är det viktigt att köpa ett antal fiskar som kan leva tillsammans.

Akvarium

När du ska välja akvarium är det viktigt att storleken måste vara anpassad efter fiskarnas antal, storlek och levnadssätt. Volymen på ett akvarium ska alltid vara mer än 40 liter vatten. Detta beror på att syresättningen ska fungera korrekt. I till exempel ett klotformat akvarium blir vattenytan för liten och syresättning fungerar inte som den ska. Ett akvarium ska ha en sida skyddad från insyn och inreds efter dina fiskars naturliga miljö. Det går att köpa akvarium online eller direkt i en djuraffär.